Türkiye Cumhuriyeti

Abuja Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Sandık Kurulmasına İlişkin Duyuru , 04.03.2014

Resmi Gazete’de 18 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesinde kayıtlı seçmen sayısı beş yüz ve üzeri olan Misyonlarımızda, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile halkoylamalarında oy kullanılması mümkün olacaktır.

Hâlihazırda Büyükelçiliğimizde resmi olarak kayıtlı bulunan vatandaşlarımızın sayısı sözkonusu rakamın altında bulunduğu cihetle, bu yıl yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili kararı uyarınca sandık kurulmayacaktır.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek seçimlerde Büyükelçiliğimizde sandık kurulabilmesini ve resmi işlemlerinde sorun yaşamamalarını teminen, Nijerya’da ikamet eden vatandaşlarımızın kütük kayıtlarını kontrol etmeleri ve yapmamışlarsa adres beyanlarını yapmaları saygıyla duyurulur.