Türkiye Cumhuriyeti

Abuja Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkçe Yaz Okulu 2014 Programı , 30.04.2014

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Yunus Emre Enstitüsü'yle ortaklaşa düzenlediği Türkçe Yaz Okulu'nun başvuruları 16 Nisan-4 Mayıs 2014 tarihleri arasında aşağıda linki verilen web sayfasından yapılabilir.  

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/formlar/yazokulu/

Sözkonusu programa ilişkin Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır.

İlgili Dosyalar :

- Türkçe Yaz Okulu 2014 Programı.docx