Türkiye Cumhuriyeti

Abuja Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vatandaşlarımızın Yurtdışına Gerçekleştirdikleri Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Ilgili Ülkelerde Yaptırdıkları Tedavilere Ilişkin Harcamaların Karşılanıp Karşılanamayacağına Ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Görüşü , 24.07.2014

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), "tedavi yardımını" da içeren ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde bulunan sadece 4/a sigortalısı (SSK) olan vatandaşlarımızın sözleşme gereği "acil" durumlardaki tedavi giderlerinin sözleşme hükümlerine göre karşılandığı; bununla birlikte, sadece Almanya ile yapılmış olan ikili sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerinden tüm genel sağlık sigortalılarının faydalanabildiği; Almanya ve KKTC dışındaki herhangi bir ülkede turistik amaçla bulunduğu sırada rahatsızlanan 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalıların tedavi giderlerinin acil olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına imkan bulunmadığı görüşünü benimsemiştir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.