Türkiye Cumhuriyeti

Abuja Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Doğum Yardımı , 01.06.2015

"Doğum Yardımı Yönetmeliği" Bakanlar Kurulu'nca yayınlanmış olup, ilişikte sunulmuştur.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın doğum yardımından yararlanabilmeleri için çocuğun nüfusa kaydedilmesini müteakip, Dış Temsilciliklerimize şahsen veya iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Doğum Yardımı Yönetmeliği.pdf