Türkiye Cumhuriyeti

Abuja Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Eski Tip Pasaportların Yürürlükten Kaldırılması Hususunda Duyuru , 03.12.2015

01 Haziran 2010 tarihinden itibaren vatandaşlarımıza makinede okunabilir yeni tip e-pasaportlar verilmeye başlanmış olup, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) yapmış olduğu düzenleme uyarınca, 24 Kasım 2015 tarihinden sonra makinede okunabilir olmayan eski tip pasaportlar kullanım dışı kalmış ve yürürlükten kaldırılmıştır.

Yurt içinde verilen PolNet sisteminde geçerli eski pasaportlar, 24 Kasım 2015 tarihi itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü’nce sistemden güncellenerek uluslararası kullanıma kapatılmıştır.

Benzer şekilde, yurt dışında verilen eski tip pasaportlar da PolNet veri tabanına aktarılarak kullanıma kapatılmıştır.

Bu çerçevede, eski tip pasaportlar sözkonusu tarihten itibaren kullanıma kapatılmış olduğundan, altyapı sorunları sebebiyle yeni tip pasaport düzenleyemeyecek olan Büyükelçiliklerimize pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlarımıza yurda dönüşlerini teminen seyahat belgesi düzenlenmesi dışında bir alternatif bulunmamaktadır. Üçüncü ülkelere yapılacak seyahatler için ise seyahat belgesi düzenlenememektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Abuja Büyükelçiliği