Türkiye Cumhuriyeti

Abuja Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yerel Tatil Hususunda Duyuru , 23.12.2015

24, 25 ve 28 Aralık 2015 tarihleri arasında yerel tatil olduğu cihetle, Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Şubemiz çalışmayacaktır.

Saygıyla duyurulur.