Türkiye Cumhuriyeti

Abuja Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Hizmet / Çalışma Belgesinin Düzenlenmesi Hakkında Duyuru, 26.11.2016

Değerli vatandaşlarımız,

Yurtdışında çalışan vatandaşlarımıza “Hizmet veya Çalışma Belgesi” düzenlenebilmesini teminen, “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanun” gereğince, çalışılan dönemedair aşağıda kayıtlı belgelerin Büyükelçiliğimize posta yoluyla ya da şahsen iletilmesi gerekmektedir.

1- Başvuru sahibinin yurtdışında çalıştığı tarihleri gösteren iş sözleşmesinin aslı(ıslak imzalı ve mühürlü) ya da noter onaylı örneği.

2- Başvuru sahibinin yurtdışında çalıştığı tarih aralığını gösteren çalıştığı şirketin antetli kağıdı kullanılarak düzenlenmiş, sözleşmeli olarak şirkette çalıştığını gösteren, ıslak imzalı ve mühürlü şirket yazısının aslı ya da noter onaylı örneği.

3- Nijerya yetkili makamlarınca verilmiş çalışma izin belgelerinin/kartlarının örnekleri. (Temin edilebiliyorsa)

4- Nüfus cüzdanının renkli fotokopisi.

5- Pasaportun bilgi sayfasının renkli fotokopisi.

6- Pasaportun işlenmiş sayfalarının (bulunulan ülkeye ve ülkemize yapılan seyahatlerde pasaporta tatbik edilen giriş-çıkış mühürleri) renkli fotokopisi.

7- Belge harç ücreti 3.900 Naira (yaklaşık 8 ABD Doları) olup, posta ücreti 19.000 Naira’dır (yaklaşık 42 ABD Doları)

Yukarıda kayıtlı belgelerin eksik ibraz edilmesi durumunda talimatlarımız uyarınca hizmet belgesi düzenlenememektedir.

Büyükelçiliğimize gönderilen belgelerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için belgelerin okunabilir olması önemlidir.

Konuya ilişkin sorularınızı embassy.abuja@mfa.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Abuja Büyükelçiliği